لیست داوران محترمی که با این نشریه همکاری داشته‌اند.

 | تاریخ ارسال: 1399/9/28 | 
لیست داوران محترمی که در شماره‌های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۴۰۰ با این نشریه همکاری داشته‌اند. 
۱ دکتر محمد اکبریان، دانشگاه هرمزگان
۲ دکتر مهدی بروغنی، دانشگاه حکیم سبزواری
۳ دکتر حمید غلامی، دانشگاه هرمزگان
۴ دکتر نوازاله مرادی، دانشگاه هرمزگان
۵ بهنوش فرخ زاده، دانشگاه ملایر
۶ دکتر حسین شهاب ارخازلو، دانشگاه محقق اردبیلی
۷ دکتر الهام رفیعی ساردوئی، دانشگاه جیرفت
۸ دکتر عبدالغفور قلی زاده، فردوسی مشهد
۹ دکتر علی جعفری، دانشگاه شهرکرد
۱۰ دکتر مهدی بشیری، دانشگاه تربت حیدریه
۱۱ دکتر فتح الله نادری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۲ دکتر محمد کاظمی، دانشگاه هرمزگان
۱۳ دکتر علیرضا نفرزادگان، دانشگاه هرمزگان
۱۴ دکتر  مریم حیدرزاده، دانشگاه هرمزگان
۱۵ دکتر رضا منصوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۶ دکتر زهرا حاجی کریمی، دانشگاه تربیت مدرس
۱۷ دکتر علیرضا صالحی‌پور میلانی، دانشگاه شهید بهشتی
۱۸ دکتر حمزه زمانی
۱۹ دکتر ابوالقاسم گورابی، دانشگاه تهران
۲۰ دکتر منوچهر فرج زاده، تربیت مدرس
۲۱ نجمه سامانی نیستانی، دانشگاه تهران
۲۲ دکتر علی آذره، دانشگاه جیرفت
۲۳ دکتر علی اصغر ذوالفقاری، دانشگاه سمنان
۲۴ دکتر رئوف مصطفی زاده، دانشگاه محقق اردبیلی
۲۵ دکتر لطف‌اله عبداللهی، دانشگاه پیام نور
۲۶ دکتر عباس احمدی، دانشگاه تبریز
۲۷ دکتر ام البنین بذرافشان، دانشگاه هرمزگان
۲۸ دکتر مجتبی یمانی، دانشگاه تهران
۲۹ دکتر هیوا علمیزاده، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۳۰ خانم عارفه شعبانی عراقی، دانشگاه تهران
۳۱ دکتر سید محمد زمان‌زاده خسرقی، دانشگاه تهران
۳۲ دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی، دانشگاه هرمزگان
۳۳ علی شهریار، دانشگاه یزد
۳۴ مریم عنایتی
۳۵ دکتر صمد شادفر، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
۳۶ آقای علیرضا عرب عامری
۳۷ دکتر  امیر کرم، دانشگاه خوارزمی
۳۸ دکتر سعید نگهبان، دانشگاه شیراز
۳۹ دکتر محمد مهدی حسین زاده، دانشگاه شهید بهشتی
۴۰ دکتر داود نامدار خجسته، دانشگاه شاهد
۴۱ دکتر لطف‌اله عبداللهی،
۴۲ دکتر زینب حزباوی، دانشگاه محقق اردبیلی
۴۳ دکتر رضا اسماعیلی، دانشگاه مازندران
۴۴ دکتر آرش ملکیان، دانشگاه تهران
۴۵ خانم زهرا عباس نسب، دانشگاه هرمزگان
۴۶ دکتر زهرا حاجی کریمی، دانشگاه تربیت مدرس
۴۷ دکتر حسن فتحی زاد، داتشگاه یزد
۴۸ دکتر مریم رحمتی، دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس
۴۹ دکتر انور مرادی، دانشگاه تهران
۵۰ دکتر سمیه عمادالدین، گلستان
۵۱ دکتر  خوش اخلاق، دانشگاه تهران
۵۲ دکتر داریوش یاراحمدی، دانشگاه لرستان
۵۳ دکتر ملیحه پورعلی، دانشگاه فردوسی مشهد
۵۴ دکتر قباد رستمی‌زاد، تهران
۵۵ دکتر یحیی اسماعیل‌پور، دانشگاه هرمزگان
۵۶ دکتر منصور جهان تیغ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
۵۷ دکتر قربان وهاب زاده کبریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


لیست داوران محترمی که در شماره‌های بهار، تابستان، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۹ با این نشریه همکاری داشته‌اند. 
۱ دکتر عباس احمدی، دانشگاه تبریز
۲ دکتر علی محمد نورمحمدی، دانشگاه فردوسی مشهد
۳ دکتر مجید محمودآبادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴ دکتر مژگان انتظاری، دانشگاه اصفهان
۵ دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، دانشگاه حکیم سبزواری
۶ دکتر  امیر پلهم عباسی، آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۷ دکتر منصور جهان تیغ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
۸ دکتر  شیما نیکو، دانشگاه سمنان
۹ دکتر سیروس ارشادی، دانشگاه هرمزگان
۱۰ دکتر جلال برخورداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
۱۱ دکتر سمیه سلطانی گردفرامرزی، دانشگاه اردکان
۱۲ دکتر  فریبا همتی، دانشگاه تبریز
۱۳ دکتر نوازاله مرادی، دانشگاه هرمزگان
۱۴ دکتر الهام امیری خبوشان، فردوسی مشهد
۱۵ دکتر سپیده ابریشم کش، دانشگاه گیلان
۱۶ دکتر مهدی بشیری، دانشگاه تربت حیدریه
۱۷ دکتر صدیقه محمدی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
۱۸ دکتر  مریم حیدرزاده، دانشگاه هرمزگان
۱۹ دکتر رضا منصوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۰ دکتر زهرا حاجی کریمی، دانشگاه تربیت مدرس
۲۱ دکتر علیرضا صالحی‌پور میلانی، دانشگاه شهید بهشتی
۲۲ دکتر حمزه زمانی
۲۳ دکتر ابوالقاسم گورابی، دانشگاه تهران
۲۴ دکتر منوچهر فرج زاده، تربیت مدرس
۲۵ نجمه سامانی نیستانی، دانشگاه تهران
۲۶ دکتر علیرضا نفرزادگان، دانشگاه هرمزگان
۲۷ دکتر علی آذره، دانشگاه جیرفت
۲۸ دکتر محمد اکبریان، دانشگاه هرمزگان
۲۹ دکتر علی اصغر ذوالفقاری، دانشگاه سمنان
۳۰ دکتر رئوف مصطفی زاده، دانشگاه محقق اردبیلی
۳۱ دکتر حمید غلامی، دانشگاه هرمزگان
۳۲ دکتر لطف‌اله عبداللهی، دانشگاه پیام نور
۳۳ دکتر حسین شهاب ارخازلو، دانشگاه محقق اردبیلی
۳۴ دکتر سهیلا آقابیگی امین، دانشگاه رازی
۳۵ دکتر ام‌البنین بذرافشان، دانشگاه هرمزگان
۳۶ آقای محسن رضائی عارفی، دانشگاه حکیم سبزواری
۳۷ دکتر هیوا علمیزاده، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۳۸ آقای محسن رضائی عارفی، دانشگاه حکیم سبزواری
۳۹ دکتر محمد کاظمی، دانشگاه هرمزگان
۴۰ دکتر روح‌اله اوجی، دانشگاه گیلان
۴۱ مهندس سید علیرضا حسینی، دانشگاه هرمزگان
۴۲ دکتر محمد مهدی حسین زاده، دانشگاه شهید بهشتی
۴۳ دکتر رضا اسماعیلی، دانشگاه مازندران
۴۴ دکتر آرش ملکیان، دانشگاه تهران
۴۵ خانم زهرا عباس نسب، دانشگاه هرمزگان
۴۶ دکتر حسن فتحی زاد، داتشگاه یزد
۴۷ دکتر مریم رحمتی
۴۸ دکتر انور مرادی، دانشگاه تهران
۴۹ دکتر سمیه عمادالدین، گلستان
۵۰ دکتر خوش اخلاق، دانشگاه تهران
۵۱ دکتر داریوش یاراحمدی، دانشگاه لرستان
۵۲ دکتر سعید نگهبان، دانشگاه شیراز
۵۳ دکتر قباد رستمی‌زاد
۵۴ دکتر یحیی اسماعیل‌پور، دانشگاه هرمزگان
۵۵ دکتر قربان وهاب زاده کبریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 لیست داوران محترمی که در شماره‌های بهار، تابستان، پائیز و زمستانسال ۱۳۹۸ با این نشریه همکاری داشته‌اند.
۱ دکتر یحیی اسماعیل‌پور، دانشگاه هرمزگان
۲ دکتر ام‌البنین بذرافشان، دانشگاه هرمزگان
۳ دکتر بختیار محمدی، دانشگاه کردستان
۴ دکتر روح‌اله اوجی، دانشگاه گیلان
۵ دکتر حامد ادب، دانشگاه حکیم سبزواری
۶ دکتر اسداله خورانی، دانشگاه هرمزگان
۷ دکتر پیمان رضایی، دانشگاه هرمزگان
۸ آقای سعید چوپانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
۹ دکتر خه‌بات درفشی، گروه میراث طبیعی، پژوهشگاه میراث فرهنگی‌وگردشگری
۱۰ دکتر حمید غلامی، دانشگاه هرمزگان
۱۱ دکتر فاطمه نوربخش، ژئومورفولوژی- ابعاد فرکتالی
۱۲ دکتر سید حجت موسوی، دانشگاه کاشان
۱۳ دکتر محمد اکبریان، دانشگاه هرمزگان
۱۴ آقای جواد درویشی خاتونی، سازمان زمین شناسی کشور
۱۵ دکتر علیرضا ایلدرمی، دانشگاه ملایر
۱۶ آقای محسن رضائی عارفی، دانشگاه حکیم سبزواری
۱۷ دکتر علیرضا ایلدرمی، دانشگاه ملایر
۱۸ دکتر رضا دوستان،‌دانشگاه فردوسی مشهد
۱۹ دکتر الهام رفیعی ساردوئی، دانشگاه جیرفت
۲۰ دکتر نوازاله مرادی، دانشگاه هرمزگان
۲۱ دکتر منصور جهان تیغ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
۲۲ دکتر صیاد اصغری سراسکانرود، دانشگاه محقق اردبیلی
۲۳ دکتر عبدالمجید احمدی، دانشگاه بزرگمهرقاینات
۲۴ دکتر مریم رضازاده، دانشگاه هرمزگان
۲۵ دکتر مسعود بختیاری کیا ، دانشگاه هرمزگان
۲۶ آقای هادی اسکندری دامنه، ، دانشگاه هرمزگان
۲۷ دکتر عدنان صادقی لاری، دانشگاه هرمزگان
۲۸ دکتر حسین خیرفام، دانشگاه ارومیه
۲۹ دکتر بهزاد رایگانی، دانشگاه محیط زیست
۳۰ دکتر غلام حسن جعفری، دانشگاه زنجان
۳۱ دکتر آرش ملکیان، دانشگاه تهران
۳۲ دکتر  فریبا همتی، دانشگاه تبریز
توضیح  برخی داوری‌ها مربوط به مقالاتی است که مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند. 

دفعات مشاهده: 810 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Environmental Erosion Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb