مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی- لیست داوران همکار
لیست داوران محترمی که در سال ۱۳۹۸ با این نشریه همکاری داشته‌اند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/28 | 
 
 لیست داوران محترمی که در سال ۱۳۹۸ با این نشریه همکاری داشته‌اند.
۱ دکتر یحیی اسماعیل‌پور، دانشگاه هرمزگان
۲ دکتر ام‌البنین بذرافشان، دانشگاه هرمزگان
۳ دکتر بختیار محمدی، دانشگاه کردستان
۴ دکتر روح‌اله اوجی، دانشگاه گیلان
۵ دکتر حامد ادب، دانشگاه حکیم سبزواری
۶ دکتر اسداله خورانی، دانشگاه هرمزگان
۷ دکتر پیمان رضایی، دانشگاه هرمزگان
۸ آقای سعید چوپانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
۹ دکتر خه‌بات درفشی، گروه میراث طبیعی، پژوهشگاه میراث فرهنگی‌وگردشگری
۱۰ دکتر حمید غلامی، دانشگاه هرمزگان
۱۱ دکتر فاطمه نوربخش، ژئومورفولوژی- ابعاد فرکتالی
۱۲ دکتر سید حجت موسوی، دانشگاه کاشان
۱۳ دکتر محمد اکبریان، دانشگاه هرمزگان
۱۴ آقای جواد درویشی خاتونی، سازمان زمین شناسی کشور
۱۵ دکتر علیرضا ایلدرمی، دانشگاه ملایر
۱۶ آقای محسن رضائی عارفی، دانشگاه حکیم سبزواری
۱۷ دکتر علیرضا ایلدرمی، دانشگاه ملایر
۱۸ دکتر رضا دوستان،‌دانشگاه فردوسی مشهد
۱۹ دکتر الهام رفیعی ساردوئی، دانشگاه جیرفت
۲۰ دکتر نوازاله مرادی، دانشگاه هرمزگان
۲۱ دکتر منصور جهان تیغ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
۲۲ دکتر صیاد اصغری سراسکانرود، دانشگاه محقق اردبیلی
۲۳ دکتر عبدالمجید احمدی، دانشگاه بزرگمهرقاینات
۲۴ دکتر مریم رضازاده، دانشگاه هرمزگان
۲۵ دکتر مسعود بختیاری کیا ، دانشگاه هرمزگان
۲۶ آقای هادی اسکندری دامنه، ، دانشگاه هرمزگان
۲۷ دکتر عدنان صادقی لاری، دانشگاه هرمزگان
۲۸ دکتر حسین خیرفام، دانشگاه ارومیه
۲۹ دکتر بهزاد رایگانی، دانشگاه محیط زیست
۳۰ دکتر غلام حسن جعفری، دانشگاه زنجان
۳۱ دکتر آرش ملکیان، دانشگاه تهران
۳۲ دکتر  فریبا همتی، دانشگاه تبریز
توضیح  برخی داوری‌ها مربوط به مقالاتی است که مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی:
http://magazine.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.116.21.fa
برگشت به اصل مطلب