مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


نشانی: بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی،

دفتر مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی

تلفن و واتساپ: ۰۹۳۶۲۳۹۳۳۷۵ (لطفا صرفا پیام واتساپی بگذارید)                                پاسخگو: دکتر محمد اکبریان مدیر اجرایی
(لطفا از این شماره در موارد ضروری که قابل مشاهده و پیگیری از طریق سایت نیستند استفاده شود. ضمنا ارسال موضوع صرفا از طریق واتساپ امکان رسیدگی دارد)

رایانامه: e.e.r.journalhormozgan.ac.ir                     و                       e.e.r.journalgmail.com

ایمیل مدیر اجرایی (ارتباط صرفا پس از پذیرش مقاله برای کنترل نهایی): e.e.r.pressgmail.com
سایت اینترنتی دانشگاه هرمزگان: www.hormozgan.ac.ir

لینکدین: (E.E.R. Journal) Environmental Erosion Research Journal

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی:
http://magazine.hormozgan.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب